Our packaging story - act more in a circular way - Lecka Germany

Our packaging story - act more in a circular way

[English below]


Trong suốt thế kỷ qua, chúng ta đã tạo ra những chuỗi cung ứng phức tạp, cung cấp đủ các lựa chọn tiêu thụ sản phẩm từ khắp thế giới với chi phí thấp và thời hạn sử dụng dài đằng đẵng… mặt khác, chúng ta cũng đã tạo ra một thảm họa sinh thái. 


Đã đến lúc chúng ta cho thế giới biết bao bì nhựa thuộc về quá khứ. Hãy tự hỏi: Liệu bạn có muốn sản phẩm của mình được đóng gói trong bao bì thân thiện với môi trường và có thể phân hủy sinh học không?


 • Chúng tôi đã làm gì với bao bì Lecka?
 • Đội ngũ Lecka đã tự hỏi câu hỏi tương tự và câu trả lời của chúng tôi là CÓ. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần làm gì đó với bao bì của Lecka trước khi thực sự tạo ra các thanh năng lượng Lecka.


  Vì vậy, chúng tôi quyết định sử dụng màng bọc thực phẩm sinh học, không chứa nhựa và có thể ủ phân tại nhà cho các sản phẩm của mình. Bao bì của chúng tôi bao gồm 3 lớp: giấy, xenlulo và tinh bột ngô. Nó có các đặc điểm tương tự như nhựa về độ ẩm và sức chống oxy hoá đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều quan trọng với chúng tôi là sử dụng những vật liệu không tồn tại lâu hơn vòng đời sống của con người và sớm chuyển hoá thành dạng năng lượng khác.


 • Bao bì Lecka thực sự không chứa nhựa?
 • Nhựa là một loạt các vật liệu tổng hợp/bán tổng hợp sử dụng polyme là thành phần chính. Hầu hết các loại nhựa hiện đại đều có nguồn gốc từ các hóa chất dựa trên nhiên liệu hóa thạch như khí đốt tự nhiên hoặc dầu mỏ; tuy nhiên, các phương pháp công nghiệp gần đây sử dụng các biến thể được làm từ nguyên liệu tái tạo, chẳng hạn như các dẫn xuất của ngô hoặc bông. (Nguồn:  Wikipedia)


  Vật liệu bao bì mà Lecka sử dụng có nguồn gốc từ cellulose và tinh bột ngô, được chuyển đổi để đạt được các đặc tính tương tự như nhựa có nguồn gốc hóa dầu. Vì được làm từ các thành phần tự nhiên nên chúng thường được gọi là nhựa sinh học.


  Do đó, hoàn toàn đúng khi nói rằng vật liệu bao bì của Lecka không có hóa dầu và được làm từ nguyên liệu thực vật tái tạo.


 • Bao bì phân hủy sinh học là gì?
 • Vật liệu có thể phân hủy là một tập hợp cụ thể của các vật liệu đã được sáng tạo từ nhiều thập kỷ trước. Trong những năm gần đây, nó đã tạo được nhiều sức hút hơn khi chi phí sản xuất ngày càng giảm cùng làn sóng các công ty cũng như các chính phủ tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp thân thiện với thiên nhiên.


  Bất kỳ vật liệu nào cũng được coi là có thể phân hủy sinh học nếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Quá trình đó chủ yếu được chứng nhận bởi tổ chức TUV của Áo và một số tổ chức chứng nhận khác trên thế giới, họ đã đưa ra nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau.


  TIÊU CHUẨN HOME COMPOSTABLE chứng nhận rằng 90% vật liệu phân hủy thành CO2, H20 và sinh khối trong vòng 12 tuần trong môi trường vi sinh vật tự nhiên ở 28 độ C. Hơn nữa, nó được yêu cầu phải hoàn toàn phân huỷ trong 12 tháng và không để lại chất độc hại nào trong môi trường. (Nguồn: TUV Austria).


  Nếu bạn thêm bao bì Lecka của chúng tôi vào phân trộn tại nhà của bạn, nó sẽ phân hủy theo đó và cuối cùng có thể được sử dụng làm phân bón cho đất.


 • Sự khác biệt giữa phân trộn và phân hủy sinh học là gì?
 • Phân hủy sinh học mô tả một quá trình trong đó vật liệu bị phân hủy thành các hạt nhỏ hơn, ví dụ: gỗ, nhựa, động vật. Bất cứ thứ gì cũng phân hủy sinh học, tất cả chỉ là vấn đề về thời gian. 


  Thật không may, không có MỘT tiêu chuẩn nào quy định quy trình một cách rõ ràng và mọi chính phủ đều đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau. Chính phủ Việt Nam xác định một vật liệu có thể phân hủy sinh học nếu nó phân hủy đến 70% trong vòng 183 ngày (nhưng điều gì sẽ xảy ra với 30% còn lại trong khung thời gian này?).


  Khả năng phân hủy mô tả một môi trường cụ thể nơi vật liệu sẽ cung cấp chất dinh dưỡng và phân bón tốt cho trái đất. Vật liệu có thể phân hủy cũng phân hủy sinh học, giống như bất kỳ vật liệu nào khác, nhưng quá trình này được xác định rõ ràng hơn. (Nguồn: Heritage Paper)


 • Làm thế nào để xử lý bao bì có thể ủ phân?
 • Thuật ngữ ‘compostable’ thường gây ra nhiều nhầm lẫn. Nhiều người tiêu dùng tin rằng điều đó có nghĩa là họ có thể tự do thải bỏ nó ra môi trường. Tuy nhiên câu chuyện không phải vậy, giống như bất kỳ vật liệu nào khác, bao bì có thể phân hủy phải được tách biệt với các vật liệu khác để xử lý và thải bỏ một cách phù hợp.


  Để phân hủy, vật liệu có thể ủ phân phải được tiếp xúc với các điều kiện thích hợp, yêu cầu nhiệt độ từ 21-28 °C, kết hợp với độ ẩm và mức oxy tương tự, cùng các phân vi sinh. (Nguồn: European Bioplastic Association)


  Nếu vật liệu này được hạ cánh xuống bãi chôn lấp hoặc các dòng quản lý chất thải khác, nó sẽ không có tác động tiêu cực đến môi trường, tuy nhiên, một số sinh khối tiềm năng vẫn có thể được sử dụng để bón phân trong vườn.


 • Làm cách nào để bắt đầu ủ phân tại nhà?
 • Chính phủ Việt Nam sẽ sớm áp dụng mô hình trả phí cho lượng rác của bạn vào năm 2025, tính phí các hộ gia đình tùy theo lượng rác họ thải ra, như đã được Quốc Hội phê duyệt. Nó sẽ hữu ích cho cả ví tiền và môi trường sống của bạn nếu bạn bắt đầu học cách làm phân trộn tại nhà. (Nguồn: VN Express)


  Có rất nhiều thông tin bạn sẽ tìm thấy trên Internet nhưng bạn có thể bắt đầu với hướng dẫn ngắn gọn này


  Khi bạn đã sẵn sàng với thùng ủ phân tại nhà của mình, chỉ cần thêm bao bì có thể phân hủy của Lecka vào thùng đó và để những điều kỳ diệu xảy ra.


 • Kết luận
 • Tóm lại, chúng tôi tin rằng bao bì có thể phân hủy là xu hướng của tương lai, nơi tất cả chúng ta đều suy nghĩ và hành động theo hướng toàn diện hơn. Mọi thứ chúng ta tiêu thụ cần được tái chế và đưa trở lại trạng thái ban đầu. Bao bì có thể phân hủy là một khởi đầu tốt để tạo ra vòng tuần hoàn cho các loại bao bì.


  --------------------------------


  During the past century we have created this remarkable material, that provided us with options to consume products from all around the world at a low cost and a never-ending shelf life… yet on the other hand, has created an ecological disaster - plastic.


  It’s about time we let the world know plastic packaging belongs to the past. Ask yourself: Do you want your product to be packed in eco-friendly and biodegradable packaging? 


 • What did we do with Lecka’s packaging?
 • We ask ourselves the same question and our answer is YES. We knew that we had to do something with Lecka’s packaging before we eventually created Lecka bars. 


  So we decided to use a bio-based, no plastic, home compostable wrapper for our products. Our wrapper consists of 3 layers: paper, cellulose and modified corn starch. It has similar characteristics like plastic in terms of moisture and oxygen barrier and is food safe. It was important to us to use material that will not outlive us and disappear within our lifetime. 


 • Is it really plastic free?
 • Plastics are a wide range of synthetic or semi-synthetic materials that use polymers as a main ingredient. Most modern plastics are derived from fossil fuel-based chemicals like natural gas or petroleum; however, recent industrial methods use variants made from renewable materials, such as corn or cotton derivatives. (Source: Wikipedia)


  The Lecka material is derived from cellulose and corn starch. Those are modified in a way to achieve similar properties as petrochemical derived plastics. As they are made from natural ingredients, they are often referred to as bioplastics. 


  Hence, it is 100% correct to say that the Lecka material is petrochemical free, and is made from renewable plant materials. 


 • So, what is compostable material?
 • Compostable material is a specific subset of innovative materials that has been around for decades already. In recent years it gained more traction as production costs came down and companies and governments pay more attention to nature-friendly solutions. 


  Any material is considered compostable if it meets specific criteria of biodegradation. That process is mainly certified by TUV Austria, and some other certification bodies that came up with various sets of standards. 


  The HOME COMPOSTABLE STANDARD certifies that 90% of the material breaks down into CO2, H20 and biomass within 12 weeks in a natural microbial environment of 28 degrees celsius. Further than that it is required to have fully degraded within 12 months and no toxic residuals are left behind. (Source: TUV Austria). 


  If you add our Lecka packaging material to your home compost, it will break down accordingly and can be used as a fertilizer and soil eventually. 


 • What is the difference between composting and biodegradation?
 • Biodegradation describes a process where the material breaks down into smaller particles, e.g. wood, plastic, animals. Anything biodegrades, it is just a function of time. Unfortunately there is not ONE Standard that regulates the process clearly and every government has come up with various definitions. The Vietnamese government defines a material biodegradable if it breaks down to 70% within 183 days (what happens to the remaining 30% in what time frame?).


  Compostability describes a specific environment where the material will provide nutrients and fertilizer to earth. The compostable material also biodegrades, like any other material, but the process is more defined. (Source: Heritage Paper)


 • How to dispose of compostable packaging?
 • The term compostable often produces a lot of confusion. Many consumers believe that it means they can freely dispose of it in the environment. However this is not the case, just like any other material, compostable packaging must be separated from other materials to process and dispose correctly.


  In order to break down, compostable materials must be exposed to the correct conditions which require a temperature between 21-28°C, combined with a similar level of humidity and oxygen, and a microbial fertilizer. (Source: European Bioplastic Association)


  If the material does land in landfill or other waste management streams, it will not have a negative environmental impact, however some potential biomass gets lots that could be used otherwise for gardening. 


 • How do I start a home compost? 
 • VietNam’s Government will soon apply the pay-as-you-throw model by 2025, charging households according to the amount of garbage they discard, as approved by the parliament. It'll be helpful for your wallet and the environment if you start learning how to do home composting. (Source: VN Express)


  There's a lot of information you will find on the Internet but you can start with this brief tutorial


  When you're ready with your home compost bin, just add Lecka's compostable packaging into that bin and let magic happen.

   

 • Conclusion
 • To sum up, we believe compostable packaging is the trend for a future where we all think and act more in a circular way. Everything we consume needs to be recycled and go back to its original state. Compostable packaging is a good start to create more circular packaging.

  Zurück zum Blog
  • Berechne Deinen Kalorienverbrauch - Lecka Germany

   Berechne Deinen Kalorienverbrauch

   Nutrition plays a major role in our mental and physical wellbeing. Everything we eat and drink impacts the health of our body. Calories are an important number as part of a...

   Berechne Deinen Kalorienverbrauch

   Nutrition plays a major role in our mental and physical wellbeing. Everything we eat and drink impacts the health of our body. Calories are an important number as part of a...

  • Die Rolle von Zucker in der Sporternährung - Lecka Germany

   Die Rolle von Zucker in der Sporternährung

   Learn more about the importance of sugar in your sport diet. We explain why natural sugar is good to give you energy when exercising and what to watch out for...

   Die Rolle von Zucker in der Sporternährung

   Learn more about the importance of sugar in your sport diet. We explain why natural sugar is good to give you energy when exercising and what to watch out for...

  • Top Trail Runs in Deutschland in 2024 - Lecka Germany

   Top Trail Runs in Deutschland in 2024

   Deutschland ist ein Paradies für Trailrunner, mit einer Vielzahl von Trails für jedes Erfahrungsniveau. Hier sind einige der Top Trail Runs in Deutschland im Jahr 2024: 1. Rennsteiglauf Der Rennsteiglauf...

   Top Trail Runs in Deutschland in 2024

   Deutschland ist ein Paradies für Trailrunner, mit einer Vielzahl von Trails für jedes Erfahrungsniveau. Hier sind einige der Top Trail Runs in Deutschland im Jahr 2024: 1. Rennsteiglauf Der Rennsteiglauf...

  1 von 3